Browsing Category

LIFE

Surprises are better than promises

വിവാഹ ശേഷമുള്ള ഒരു മാസത്തെ അവധി കഴിഞ്ഞ് വിനുവിന് തിരിച്ച് അറബി നാട്ടിലേക്ക് പോവാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ അടുത്തു തുടങ്ങി. എന്നാൽ വിനുവും അനുരാധയും അടുത്തറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കുമുള്ള ആ തിരിച്ചുപ്പോക്കിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ വിനുവിനെ പോലെ…

Married or not you should read this…

Married or not you should read this... “When I got home that night as my wife served dinner, I held her hand and said, I’ve got something to tell you. She sat down and ate quietly. Again I observed the hurt in her eyes. Suddenly I didn’t…